Gwasanaeth Meddygaeth Niwclear Abertawe

01792 285 295

Gwasanaeth Meddygaeth Niwclear Abertawe

Cysylltu â ni

Am fwy o wybodaeth, defnyddiwch y ffurflen gysylltu isod.

Bwrdd Iechyd Prifysgol Bae Abertawe Gwasanaeth Meddygaeth Niwclear
Ysbyty Singleton
Lon Sgeti
Abertawe
SA2 8QA
Swansea Bay University Health Board Nuclear Medicine Service
Singleton Hospital
Sketty Lane
Swansea
SA2 8QA