Meddygaeth Niwclear Heb Ddelweddu

01792 285 295

Gwasanaeth Meddygaeth Niwclear Abertawe

Meddygaeth Niwclear – Radiofferylliaeth Heb Ddelweddu

Gwybodaeth i Gleifion a Lawrlwythiadau

Mae'r gwasanaeth Meddygaeth Niwclear Heb Ddelweddu yn cynnal archwiliadau Meddygaeth Niwclear diagnostig gan ddefnyddio radiofferylliaeth. Mae'r profion diagnostig hyn naill ai'n in-vitro (sef samplu gwaed neu wrin er mwyn asesu paramedrau ffisiolegol) neu'n in-vivo (sef mesuriadau cyfradd cyfrif sy’n cael eu cymryd drwy ddefnyddio chwiledydd gama neu gamera gama).

Y prawf mwyaf cyffredin yw’r prawf Cyfradd Hidliad Glomerwlaidd (GFR), sef prawf ar yr arennau, lle rhoddir ychydig bach o olinydd radiofferyllol i chi ar ffurf pigiad. Yna caiff y samplau gwaed eu casglu.

Mae swm yr ymbelydredd yn y samplau’n cael ei gyfrif a rhoddir y canlyniadau ar ffurf graff. Yna defnyddir y graffiau i benderfynu a yw'r samplau o fewn y terfyn arferol.


Gwybodaeth i Gleifion & Lawrlwythiadau

Beth yw prawf Swyddogaeth yr Arennau (GFR)? W.NM.PL.210r3_CYM