Therapi Radioligand

01792 285 295

Gwasanaeth Meddygaeth Niwclear Abertawe

Meddygaeth Niwclear – Therapïau Radioligand

Mae therapi radioligand yn ddull arloesol o drin rhai mathau o ganser. Mae'n cyflwyno ymbelydredd i gelloedd canser mewn ffordd fanwl-gywir sydd wedi'i thargedu, heb fawr o effaith ar gelloedd iach.

Mae'r gwasanaeth Therapi Radioniwclid yn Ysbyty Singleton yn cynnig radiofferylliaeth therapiwtig i drin nifer o wahanol gyflyrau clinigol, yn cynnwys:

Mae'r math hwn o radiofferylliaeth yn targedu'r man sy’n cael ei drin ac yn defnyddio ymbelydredd alffa neu beta er mwyn dosbarthu’r driniaeth yn lleol. Yr enghraifft fwyaf cyffredin o therapi radioniwclid yw therapi ïodin ymbelydrol trwy'r geg ar gyfer cyflyrau thyroid sy’n anfalaen ac yn falaen.