Radiofferylliaeth

01792 285 295

Gwasanaeth Meddygaeth Niwclear Abertawe

Meddygaeth Niwclear - Gwasanaethau Radiofferylliaeth

Mae gan y Tîm Radofferylliaeth yn Ysbyty Singleton Drwydded Arbennig y Gwneuthurwr a gyhoeddwyd gan MHRA ar gyfer cynhyrchu deunyddiau radiofferyllol. Yn bennaf, rydym yn cynhyrchu meddyginiaethau radio-labelu Tc99m ac rydym hefyd yn radio-labelu cynhyrchion gwaed ar gyfer delweddau diagnostig.

Mae'r Tîm Radiofferylliaeth yn gyfrifol am gynhyrchu olinyddion radiofferyllol (sef meddyginiaethau ymbelydrol) a ddefnyddir wrth ddiagnosio nifer o arwyddion (ac wrth roi therapi) ar draws sawl ysbyty yn Ne Cymru.

Mae'r Tîm Radiofferylliaeth yn Ysbyty Singleton yn sicrhau bod y radiofferylliaeth yn cyflawni rhwymedigaethau rheoleiddio llym mewn perthynas â:

Mae'r tîm hefyd yn ymwneud â phob agwedd arall ar waith radiofferyllol:

Adran Radiofferylliaeth Bae Abertawe