Gwybodaeth i Glinigwyr

01792 285 295

Gwasanaeth Meddygaeth Niwclear Abertawe

Gwybodaeth i Glinigwyr

Byddwn yn diweddaru'r dudalen hon yn rheolaidd i roi'r wybodaeth ddiweddaraf i glinigwyr ac i ddarparu ffurflenni atgyfeirio y gellir eu lawrlwytho.

Lawrlwythiadau a Gwybodaeth Arall

Rhif ffôn derbynfa PET/CT Bwrdd Iechyd Prifysgol Bae Abertawe: +44 (0) 1792 285 295
 
Ffurflen Gais c F.NM.DX.001r8 DXA y Gwasanaeth Osteoperosis